+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 PROGRAM ZA ZGODNJO POMOČ DRUŽINAM

Kaj nudi ZGN Ljubljana gluhim dojenčkom?

Sprejemni tim v ZGN Ljubljana staršem gluhih malčkov s polževim vsadkom, poleg nujnih informacij in svetovanja, predstavi tudi različne (re)habilitacijske, diagnostične in terapevtske programe, ki so prilagojeni potrebam gluhih in naglušnih otrok. Program za zgodnjo pomoč družinam nudi:

Takojšnjo vključitev v individualnoslušno-govorno (re)habilitacijo z načrtovanjem in spremljanjem napredka ter svetovanjem strokovnjakov iz defektološke-surdopedagoške stroke. Slušno–govorna (re)habilitacija omogoča razvijanje poslušanja in govora po naravni poti in skuša nadoknaditi nastali zaostanek kot posledico gluhote. Slušno-govorni surdopedagogi morajo dobro poznati posamezne faze razvoja govora slišečih otrok in tudi zgodnjo komunikacijo z malčki. V zadnjem letu prihajajo v (re)habilitacijo dojenčki, ki so stari od 6 do 8 mesecev, kar predstavlja izziv stroki. Staršem skušamo predstaviti zgodnjo komunikacijo tudi ob knjižici «Prvi koraki prve besede«, ki smo jo prevedli in izdali v ZGN Ljubljana z dovoljenjem in sponzorstvom Cochlear Europe – Small Talk, booklet.

Po potrebi ZGN Ljubljana nudi individualno specialno-pedagoško obravnavo, ki poteka po pristopu funkcionalnega učenja ali z elementi le tega. V tesnem sodelovanju s starši se ustvari okolje, v katerem se otrok lahko uči izkušnje v predgovorni fazi. Te so predpogoj za razvoj govora, pozornosti in razvoja veščin, ki so kasneje potrebne pri usvajanju branja, pisanja in računanja.

Nudi individualno psihološko obravnavo, kjer starši dobijo informacije in svetovanje o razvoju otroka, o vzgoji, o šibkih in močnih straneh otroka itd. Včasih zadošča že samo pogovor z vso družino o problemih, ki se pojavljajo.

Družinska terapija je namenjena staršem, ki imajo težave v družini zaradi dejstva, da imajo otroka s posebnimi potrebami. Če težave in odnosi vplivajo na otroka, se je treba pogovarjati tudi o njih. Vsak človek mora spoštovati svoje potrebe in želje in jih usk­lajevati s potrebami in željami drugih članov družine. Le tako je lahko vzpostavljeno ravnotežje in harmonija v celotni družini.

Otorinolaringološka ambulanta je v zadnjem letu novost v ZGN Ljubljana, ki staršem omogoča hitrejši in bolj dostopen specialistični pregled in diagnostiko specialista iz ORL in CFK Klinike v Ljubljani.

Poleg ORL ambulante pa so staršem dostopne v istem dnevu tudi druge dejavnosti kot npr.: individualna slušno-govorna (re)habilitacija, glasbeno-govorne delavnice za otroke s polževim vsadkom iz rednih vrtcev.

Timsko spremljanje otrok vseh strokovnjakov, ki delajo s posameznim otrokom. Tim za otroke s polževim vsadkom načrtuje ponudbo programov, načrtuje indvidualne programe za otroke, spremlja in evalvira individualni napredek otrok, spremlja novosti na področju polževih vsadkov, se izobražuje, predstavlja delovanje stroke na kongresih, posvetih, sodeluje in se povezuje s sorodnimi ustanovami doma in v tujini.

Oblika dela s starši je »Šola za starše«, ki je obvezni del programa zgodnje pomoči družinam. Starši že v porodnišnici izvejo, da z otrokovim sluhom ni vse tako, kot bi moralo biti. Po zaključeni diagnostiki so v velikem stresu in se soočajo z dejstvom, da imajo gluhega otroka. V ZGN Ljubljana se strokovnjaki trudimo staršem priskočiti na pomoč in jim razjasniti vprašanja in dileme, ki se jim pojavljajo. Šola za starše je 3-dnevni seminar, ki je organiziran 1-krat letno in nudi celostno informacijo o problematiki gluhote z multidisciplinarnim pristopom. Šola poteka v obliki predavanj, delavnic, hospitacij, ogledov in analiz video-posnetkov, v obliki vodenega skupinskega dela s samorefleksijo in druženja staršev med seboj.

V kateri program vključiti malčka/otroka s polževim vsadkom?

Starši se lahko odločijo za vključitev svojega malčka v prilagojeni program za predšolske otroke – vrtec v ZGN Ljubljana ali pa program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – redni vrtec.

AKTUALNO V ZDRAVSTVENI ENOTI

N A V O D I L A pacientom in spremljevalcem ob obisku Zdravstvene enote Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana v času sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa COVID-19

27.09.2021   – vstop v ustanovo je mogoč največ 5 minut pred uro obravnave, – vstop v ustanovo poteka preko vstopne točke, kjer boste povprašani o vašem zdravstvenem stanju, – ob vstopu v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela za vse odrasle in otroke starejše od 6 let, obvezno je razkuževanje rok, upoštevanje medosebne razdalje 1,5 m in upoštevanje ostalih higienskih standardov, – otroke lahko na...

Spoštovani,

27.09.2021 obveščamo vas, da zaradi sistemske napake operaterja v našem Zavodu trenutno ne delujejo telefonske povezave dohodnih in odhodnih klicev. Prosimo vas, da nas v tem tednu od 27.09.2021 - 01.10.2021 kontaktirate preko el. pošte: ambulanta@zgnl.si Hvala za razumevanje Vodstvo Zavoda  

Zdravstvena dejavnost v ZGN Ljubljana

13.11.2020 V skladu z navodili Vlade RS, NIJZ-a in ustanovitelja Zavoda se zdravstvena dejavnost v našem Zavodu izvaja. Posamezne ambulante delujejo po spremenjenih urnikih in oblikah dela. Za vse informacije smo dosegljivi na el. naslovu: ambulanta@zgnl.si ali na telefonski številki 01/ 58 00 536. Glede postavitve ambulantnih terminov vas bomo obveščali po elektronski pošti ali telefonu. Zdravstveni delavci in sodelavci zdravstvene dejavnosti ZGN Ljubljana morajo pri izvajanju vseh...

KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA

Izšel je nov ustvarjalni priročnik KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA, ki je namenjen spodbujanju govorno jezikovne-komunikacije otrok med 4. in 7. letom starosti. Avtorici, logopedinji Urša Dular Kolar in Branka Podboj, sta v priročniku zbrali številne ideje za igro in nasvete za spodbujanju govorno jezikovne-komunikacije, ki so se porajale tekom njunih dolgoletnih izkušenj iz logopedske prakse. Ob vajah se bodo otroci skupaj s klepetavim in radovednim žabcem Filipom podali v zabavni svet glasov in...

N A V O D I L A pacientom in spremljevalcem ob obisku Zdravstvene enote Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana v času sproščanja sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa COVID-19

18.12.2020 - vstop v ustanovo je mogoč največ 5 minut pred uro obravnave, - vstop v ustanovo poteka preko vstopne točke, kjer boste povprašani o vašem zdravstvenem stanju, prav tako vam bo izmerjena telesna temperatura, - ob vstopu v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela za vse odrasle in otroke, starejše od 6 let, - otroke lahko na obravnavo spremlja največ 1 zdrava oseba. Ostalim spremljevalcem vstop ni...

Zdravstvena dejavnost v ZGN Ljubljana

Vlada RS je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. To pomeni, da bomo v našem Zavodu od 18. 5. 2020 pričeli z izvajanjem zdravstvene dejavnosti. Dosegljivi smo na el. naslovu: ambulanta@zgnl.si ali na telefonski številki 01/ 58 00 536. Glede postavitve ambulantnih terminov vas bomo obveščali po elektronski pošti ali telefonu. Zdravstveni delavci in sodelavci zdravstvene dejavnosti...

ŠOLA ZA STARŠE

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom Namenjena je družinam, ki se šele srečujete z vprašanji in dilemami v zvezi z gluhoto ali naglušnostjo svojih otrok. Od 01.04.2020 – 02.04.2020 s pričetkom ob 8.30 uri. VLJUDNO VABLJENI!

Obvestilo

Spoštovani! Zdravstvena enota se je preselila v prenovljene prostore. Vhod v zdravstveno enoto je iz Dečkove ulice, nasproti Centra Janeza Levca. Smerokaz

Otorinolaringološka ambulanta

Program dela: specialistični pregled pri zdravniku specialistu ORL, terapija, svetovanje, izvajanje avdiometrije, izvajanje timpanometrije, meritve vestibularnih funkcij, predpisovanje novega slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata, kontrola delovanja slušnega aparata. Izvajalci: Zdravnik specialist – otorinolaringolog: Matjaž Krajnc, dr. med., spec. ORL Nikolaj M. Lanščak, dr. med., spec. ORL Aleš Matos, dr. med., spec. ORL Avdiometrija: Romana Merše Marjan Brodar Urnik dela: ...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost