+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 PROGRAM ZA ZGODNJO POMOČ DRUŽINAM

Kaj nudi ZGN Ljubljana gluhim dojenčkom?

Sprejemni tim v ZGN Ljubljana staršem gluhih malčkov s polževim vsadkom, poleg nujnih informacij in svetovanja, predstavi tudi različne (re)habilitacijske, diagnostične in terapevtske programe, ki so prilagojeni potrebam gluhih in naglušnih otrok. Program za zgodnjo pomoč družinam nudi:

Takojšnjo vključitev v individualnoslušno-govorno (re)habilitacijo z načrtovanjem in spremljanjem napredka ter svetovanjem strokovnjakov iz defektološke-surdopedagoške stroke. Slušno–govorna (re)habilitacija omogoča razvijanje poslušanja in govora po naravni poti in skuša nadoknaditi nastali zaostanek kot posledico gluhote. Slušno-govorni surdopedagogi morajo dobro poznati posamezne faze razvoja govora slišečih otrok in tudi zgodnjo komunikacijo z malčki. V zadnjem letu prihajajo v (re)habilitacijo dojenčki, ki so stari od 6 do 8 mesecev, kar predstavlja izziv stroki. Staršem skušamo predstaviti zgodnjo komunikacijo tudi ob knjižici «Prvi koraki prve besede«, ki smo jo prevedli in izdali v ZGN Ljubljana z dovoljenjem in sponzorstvom Cochlear Europe – Small Talk, booklet.

Po potrebi ZGN Ljubljana nudi individualno specialno-pedagoško obravnavo, ki poteka po pristopu funkcionalnega učenja ali z elementi le tega. V tesnem sodelovanju s starši se ustvari okolje, v katerem se otrok lahko uči izkušnje v predgovorni fazi. Te so predpogoj za razvoj govora, pozornosti in razvoja veščin, ki so kasneje potrebne pri usvajanju branja, pisanja in računanja.

Nudi individualno psihološko obravnavo, kjer starši dobijo informacije in svetovanje o razvoju otroka, o vzgoji, o šibkih in močnih straneh otroka itd. Včasih zadošča že samo pogovor z vso družino o problemih, ki se pojavljajo.

Družinska terapija je namenjena staršem, ki imajo težave v družini zaradi dejstva, da imajo otroka s posebnimi potrebami. Če težave in odnosi vplivajo na otroka, se je treba pogovarjati tudi o njih. Vsak človek mora spoštovati svoje potrebe in želje in jih usk­lajevati s potrebami in željami drugih članov družine. Le tako je lahko vzpostavljeno ravnotežje in harmonija v celotni družini.

Otorinolaringološka ambulanta je v zadnjem letu novost v ZGN Ljubljana, ki staršem omogoča hitrejši in bolj dostopen specialistični pregled in diagnostiko specialista iz ORL in CFK Klinike v Ljubljani.

Poleg ORL ambulante pa so staršem dostopne v istem dnevu tudi druge dejavnosti kot npr.: individualna slušno-govorna (re)habilitacija, glasbeno-govorne delavnice za otroke s polževim vsadkom iz rednih vrtcev.

Timsko spremljanje otrok vseh strokovnjakov, ki delajo s posameznim otrokom. Tim za otroke s polževim vsadkom načrtuje ponudbo programov, načrtuje indvidualne programe za otroke, spremlja in evalvira individualni napredek otrok, spremlja novosti na področju polževih vsadkov, se izobražuje, predstavlja delovanje stroke na kongresih, posvetih, sodeluje in se povezuje s sorodnimi ustanovami doma in v tujini.

Oblika dela s starši je »Šola za starše«, ki je obvezni del programa zgodnje pomoči družinam. Starši že v porodnišnici izvejo, da z otrokovim sluhom ni vse tako, kot bi moralo biti. Po zaključeni diagnostiki so v velikem stresu in se soočajo z dejstvom, da imajo gluhega otroka. V ZGN Ljubljana se strokovnjaki trudimo staršem priskočiti na pomoč in jim razjasniti vprašanja in dileme, ki se jim pojavljajo. Šola za starše je 3-dnevni seminar, ki je organiziran 1-krat letno in nudi celostno informacijo o problematiki gluhote z multidisciplinarnim pristopom. Šola poteka v obliki predavanj, delavnic, hospitacij, ogledov in analiz video-posnetkov, v obliki vodenega skupinskega dela s samorefleksijo in druženja staršev med seboj.

V kateri program vključiti malčka/otroka s polževim vsadkom?

Starši se lahko odločijo za vključitev svojega malčka v prilagojeni program za predšolske otroke – vrtec v ZGN Ljubljana ali pa program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – redni vrtec.

AKTUALNO V ZDRAVSTVENI ENOTI

NAROČANJE – logopedski pregled

Spoštovani, obveščamo vas, da od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2024 ne sprejemamo naročanj oseb v čakalno vrsto za logopeda. Nove vpise v čakalno vrsto za logopeda bomo sprejemali od 1. 1. 2025 dalje. Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefon 01/58 00 536 (sprejemna pisarna), 01/58 00 539 (Sabina Seme, vodja enote) ali nam pišete na el. naslov: ambulanta@zgnl.si, sabina.seme@zgnl.si     Hvala za razumevanje Zdravstvena enota ZGNL

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom – šola za starše

28. 3. 2023 in 29. 3. 2023 smo organizirali dvodnevni Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom - Šolo za starše. Dogodek se je odvijal v prostorih ZGN Ljubljana. Strokovnjaki iz različnih področij, ki so zaposleni na Zavodu in izven, so predstavili teme, ki so pomembne za starše otrok z izgubami sluha. V obliki seminarja smo ponudili teme in informacije, ki se tičejo psiholoških in razvojnih vidikov izgube sluha, pomembnosti komunikacije z otrokom ter čim bolj...

Zdravstvena dejavnost v ZGN Ljubljana

13.11.2020 V skladu z navodili Vlade RS, NIJZ-a in ustanovitelja Zavoda se zdravstvena dejavnost v našem Zavodu izvaja. Posamezne ambulante delujejo po spremenjenih urnikih in oblikah dela. Za vse informacije smo dosegljivi na el. naslovu: ambulanta@zgnl.si ali na telefonski številki 01/ 58 00 536. Glede postavitve ambulantnih terminov vas bomo obveščali po elektronski pošti ali telefonu. Vse naše uporabnike naprošamo, da upoštevajo naše protokole izvajanja zdravstvene dejavnosti. Lep pozdrav...

KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA

Izšel je nov ustvarjalni priročnik KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA, ki je namenjen spodbujanju govorno jezikovne-komunikacije otrok med 4. in 7. letom starosti. Avtorici, logopedinji Urša Dular Kolar in Branka Podboj, sta v priročniku zbrali številne ideje za igro in nasvete za spodbujanju govorno jezikovne-komunikacije, ki so se porajale tekom njunih dolgoletnih izkušenj iz logopedske prakse. Ob vajah se bodo otroci skupaj s klepetavim in radovednim žabcem Filipom podali v zabavni svet glasov in...

Otorinolaringološka ambulanta

Program dela: specialistični pregled pri zdravniku specialistu ORL, terapija, svetovanje, izvajanje avdiometrije, izvajanje timpanometrije, meritve vestibularnih funkcij, predpisovanje novega slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata, kontrola delovanja slušnega aparata. Izvajalci: Zdravnik specialist – otorinolaringolog: Črtomir Iglič, dr. med., spec. ORL Avdiometrija: Katarina Križan Marjan Brodar Urnik dela:  Ponedeljek: 13:00 - 19:30 Torek: 7:00 - 13:30 Sreda:  7:00 - 18:00...

Psihiatrična ambulanta za otroke in mladostnike

Program dela:  specialistični pregled, terapija, svetovanje, razgovor. Specialist – pedopsihiater Jerneja Maček, dr. med., spec. psihiatrije Urnik dela:  Ponedeljek – dopoldne Torek - popoldne Naročanje:  01 58 00 536 Sprejemna ambulanta e-pošta:  ambulanta@zgnl.si Za specialistični pregled pri pedopsihiatru je potrebna e - napotnica in zdravstvena kartica.

Specialno pedagoška dejavnost

Področje dela specialnega pedagoga zajema individualno in skupinsko specialnopedagoško obravnavo predšolskih in osnovnošolskih otrok ter svetovanje staršem. Specialni pedagog s pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbuja otrokov razvoj na področjih: razvoja samostojnosti fine motorike grafomotorike kognitivnih veščin branja, pisanja računanja socialnih veščin usmerjanja in vzdrževanja pozornosti Pristopi, metode in načela dela: specialno pedagoška načela za delo z otroki s posebnimi...

Psihološka dejavnost

S psihološkimi postopki se ocenjujejo veščine mišljenja, ki posamezniku omogočajo, da je varen, neodvisen, se odloča in se uči. Spremlja posameznikov čustveni razvoj, njegove socialne spretnosti in vedenje. Predlaga primerne načine za premagovanje težav na kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju. Program dela:  diagnostika svetovanje terapija razgovor Psihološka obravnava: Marjetka Petrič- Puklavec, klinični psiholog Maja Tisovec, psiholog Marjetka Mrak, psiholog Urnik dela:  Ambulante v...

Delovna – fizioterapevtska dejavnost

Cilj delovne terapije je razvoj funkcionalnih sposobnosti, ki so potrebne pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Opazujemo posameznikove telesne, duševne, emocionalne in socialne sposobnosti. Ocenjujemo: senzomotorične funkcije (reakcija na taktilne, proprioceptivne, vestibularne, vizualne in auditorne dražljaje, obseg gibljivosti, koordinacija, ravnotežje, tonus, vzdržljivost in mišična moč) kognitivne funkcije (spomin, pozornost, organizacija igre, reševanje problemov,...

Logopedska dejavnost

Individualna logopedska obravnava poteka po sodobnih metodah in tehnikah dela s pomočjo logopedskih priročnikov in računalniških programov. Veliko prednost dajemo preventivnemu delu za zgodnje odkrivanje motenj. Smo specializirana ustanova za pomoč osebam z jecljanjem. Posebnost tovrstnega dela je: obravnava poteka individualno, skupinsko in tudi na terenu – v vsakdanjih življenjskih situacijah. Urnik dela:  Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas med 7.00 in 19.30. ...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost