Individualna surdopedagoška obravnava poteka ambulantno v ZGN Ljubljana in dislocirani ambulanti na ORL kliniki SB Jesenice ter v ZD Kranj.
Individualna surdopedagoška obravnava oz. rehabilitacija poteka za gluhe in naglušne otroke in mladostnike, ki so vključeni v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo v ZGN Ljubljana ter otroke, mladostnike in odrasle, ki prihajajo na ambulantno obravnavo v naš zavod. Pri delu z gluho in naglušno populacijo je poudarek na celostnem razvoju posameznika. Pristop je individualno načrtovan in zajema vrsto področij razvijanja govora in jezika, pa tudi drugih sposobnosti, ki so potrebne za dosego tega cilja. Pogosto uporabljamo posebne metode in tehnike, ki olajšajo in pospešijo razvoj slušnih in govornih sposobnosti. Nudimo tudi svetovanje staršem za delo doma ter jih izobražujemo na šoli za starše. V timu skupaj z ostalimi strokovnjaki Zavoda evalviramo uspešnost posameznega otroka/mladostnika v njegovem celostnem napredku.
Prisotnost staršev pri individualni obravnavi je nujno potrebna.

Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas med 7.00 in 19.30.

Naročanje:

01 58 00 536 Sprejemna ambulanta

e-pošta: ambulanta@zgnl.si

Za individualno obravnavo pri surdopedagogu sta potrebna veljavni delovni nalog in zdravstvena kartica.
DELOVNI NALOG zavarovana oseba dobi pri osebnem zdravniku.