Na specialistični ambulantni pregled se lahko naročite osebno, preko telefona ali elektronske pošte.

Za pregled pri logopedu, specialistu klinične logopedije, psihologu, delovnem terapevtu in specialnem pedagogu je potreben DELOVNI NALOG. Za specialistični otorinolaringološki pregled, pedopsihiatrični pregled in pregled pri specialistu klinične psihologije je potrebna E- NAPOTNICA.

Od 21. 1. 2018 velja nov Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših čakalnih dobah.

Nekatere novosti zakona:

Določeni so ROKI ZA PREDLOŽITEV NAPOTNE LISTINE IZVAJALCU, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

  • s stopnjo nujnosti NUJNO: najpozneje naslednji dan
  • s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 5 dneh po njeni izdaji,
  • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 14 dneh po njeni izdaji.

V ZGN Ljubljana NE SPREJEMAMO pacientov z napotno listino NAPOTNICA  – s stopnjo nujnosti NUJNO.

V ZGN Ljubljana NE SPREJEMAMO pacientov z napotno listino DELOVNI NALOG  – s stopnjo nujnosti NUJNO in ZELO HITRO.

Ti roki ne veljajo za napotne listine za kontrolni pregled.

V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, PRENEHA VELJATI.

Pacienta z napotno listino, predloženo po izteku roka 5 oz. 14 dni, se ne uvrsti na čakalni seznam in se mu ne opravi zdravstvena storitev.

Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve.

Pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved termina, so:

  • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve
  • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
  • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Naslov:

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Vojkova cesta 74

1000 Ljubljana

Naročanje po telefonu: 01/ 58 00 536 

Čas telefonskega naročanja:

Ponedeljek od 8:00 do10:00 in od 11:00 do 13:00
Torek od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
Sreda od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
Četrtek od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
Petek od 8:00 od 10:00 in od 11:00 do 13:00
Delovni čas:
od 6.30 – 19.30 ponedeljek, torek, sreda in četrtek
od 6.30 – 14.30 petek

ali preko elektronske pošte na naslov:

ambulanta@zgnl.si

Čas e- naročanja:

Ponedeljek od 9:15 do 10:30 in od 14:00 do 18:00
Torek od 8:00 do 10:30 in od 16:00 do 18:00
Sreda od 8:00 do 10:30 in od 14:00 do 18:00
Četrtek od 8:00 do 11:00
Petek od 8:00 od 12:00
Delovni čas:
od 6.30 – 19.30 ponedeljek, torek, sreda in četrtek
od 6.30 – 14.30 petek

V času šolskih počitnic zdravstvena enota deluje po spremenjenem urniku.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v OE zdravstvene enote ZGN Ljubljana je Sabina Seme.