+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ARHIV PRISPEVKOV

Specialno pedagoška dejavnost

Področje dela specialnega pedagoga zajema individualno in skupinsko specialnopedagoško obravnavo predšolskih in osnovnošolskih otrok ter svetovanje staršem.
Specialni pedagog s pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbuja otrokov razvoj na področjih:

 • razvoja samostojnosti
 • fine motorike
 • grafomotorike
 • kognitivnih veščin
 • branja, pisanja
 • računanja
 • socialnih veščin
 • usmerjanja in vzdrževanja pozornosti

Pristopi, metode in načela dela:

 • specialno pedagoška načela za delo z otroki s posebnimi potrebami
 • pristop Funkcionalnega učenja s principi Montessori pedagogike
 • pristop Floortime
 • načela Sistemsko-relacijske terapije pri delu z družinami z otroki s posebnimi potrebami

Individualna specialno-pedagoška obravnava: 

Sara Danilovska

Klavdija Skubin

Katja Šifrar

Ajda Petrič

Urnik dela: 

Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas od 7.00 do 19.30.

Naročanje: 

01 58 00 536 Sprejemna ambulanta

e-pošta: ambulanta@zgnl.si

Za individualno obravnavo pri specialnem pedagogu sta potrebna veljavni delovni nalog in zdravstvena kartica.
DELOVNI NALOG  zavarovana oseba dobi pri osebnem zdravniku.

Psihološka dejavnost

S psihološkimi postopki se ocenjujejo veščine mišljenja, ki posamezniku omogočajo, da je varen, neodvisen, se odloča in se uči. Spremlja posameznikov čustveni razvoj, njegove socialne spretnosti in vedenje. Predlaga primerne načine za premagovanje težav na kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju.

Program dela: 

 • diagnostika
 • svetovanje
 • terapija
 • razgovor

Psihološka obravnava:

Marjetka Petrič- Puklavec, klinični psiholog

Maja Tisovec, psiholog

Marjetka Mrak, psiholog

Urnik dela: 

Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas od 7.00 do 19.30.

Naročanje:

01 58 00 536 Sprejemna ambulanta

e-pošta: ambulanta@zgnl.si

Za pregled in obravnavo pri psihologu potrebujete veljavni delovni nalog in zdravstveno kartico,  pri kliničnem psihologu pa E- NAPOTNICO in zdravstveno kartico.
DELOVNI NALOG in E – NAPOTNICO zavarovana oseba dobi pri osebnem zdravniku.

Delovna – fizioterapevtska dejavnost

Cilj delovne terapije je razvoj funkcionalnih sposobnosti, ki so potrebne pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Opazujemo posameznikove telesne, duševne, emocionalne in socialne sposobnosti.

Ocenjujemo:

 • senzomotorične funkcije (reakcija na taktilne, proprioceptivne, vestibularne, vizualne in auditorne dražljaje, obseg gibljivosti, koordinacija, ravnotežje, tonus, vzdržljivost in mišična moč)
 • kognitivne funkcije (spomin, pozornost, organizacija igre, reševanje problemov, planiranje aktivnosti, vedenje, slušna in prostorska percepcija, orientacija v prostoru, telesna shema)
 • socialno-emocionalne sposobnosti (odnosi z družino, vrstniki…)

Cilji fizioterapije:

 • rehabilitacija po poškodbah in boleznih, ki prizadenejo lokomotorni aparat
 • ohranitev, vzpostavitev normalne funkcije telesa
 • zmanjšanje bolečine, ki lahko ovira gibanje

Gibalna terapija:

 • terapevtske vaje za povečanje gibljivosti
 • terapevtske vaje za povečanje mišične moči
 • terapevtske vaje za izboljšanje ravnotežja
 • terapevtske vaje za izboljšanje koordinacije

Izvajalci:

Delovna terapija: Marijana Marković in Anja Repanšek

Fizioterapija: Suzana Bergant

Urnik dela: 

Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas od 7.00 do 19.30.

Naročanje: 

01 58 00 536 Sprejemna ambulanta

e-pošta: ambulanta@zgnl.si

Za pregled in obravnavo pri delovni terapevtki in fizioterapevtki sta potrebna veljavni delovni nalog in zdravstvena kartica.
DELOVNI NALOG zavarovana oseba dobi pri osebnem zdravniku.

Surdopedagoška dejavnost

Individualna surdopedagoška obravnava poteka ambulantno v ZGN Ljubljana in dislocirani ambulanti na ORL kliniki SB Jesenice ter v ZD Kranj.
Individualna surdopedagoška obravnava oz. rehabilitacija poteka za gluhe in naglušne otroke in mladostnike, ki so vključeni v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo v ZGN Ljubljana ter otroke, mladostnike in odrasle, ki prihajajo na ambulantno obravnavo v naš zavod. Pri delu z gluho in naglušno populacijo je poudarek na celostnem razvoju posameznika. Pristop je individualno načrtovan in zajema vrsto področij razvijanja govora in jezika, pa tudi drugih sposobnosti, ki so potrebne za dosego tega cilja. Pogosto uporabljamo posebne metode in tehnike, ki olajšajo in pospešijo razvoj slušnih in govornih sposobnosti. Nudimo tudi svetovanje staršem za delo doma ter jih izobražujemo na šoli za starše. V timu skupaj z ostalimi strokovnjaki Zavoda evalviramo uspešnost posameznega otroka/mladostnika v njegovem celostnem napredku.
Prisotnost staršev pri individualni obravnavi je nujno potrebna.

Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas med 7.00 in 19.30.

Naročanje:

01 58 00 536 Sprejemna ambulanta

e-pošta: ambulanta@zgnl.si

Za individualno obravnavo pri surdopedagogu sta potrebna veljavni delovni nalog in zdravstvena kartica.
DELOVNI NALOG zavarovana oseba dobi pri osebnem zdravniku.

Naročanje in delovni čas

Na specialistični ambulantni pregled se lahko naročite osebno, preko telefona ali elektronske pošte.

Za pregled pri logopedu, specialistu klinične logopedije, psihologu, delovnem terapevtu in specialnem pedagogu je potreben DELOVNI NALOG. Za specialistični otorinolaringološki pregled, pedopsihiatrični pregled in pregled pri specialistu klinične psihologije je potrebna E- NAPOTNICA.

Od 21. 1. 2018 velja nov Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših čakalnih dobah.

Nekatere novosti zakona:

Določeni so ROKI ZA PREDLOŽITEV NAPOTNE LISTINE IZVAJALCU, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti NUJNO: najpozneje naslednji dan
 • s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 5 dneh po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 14 dneh po njeni izdaji.

V ZGN Ljubljana NE SPREJEMAMO pacientov z napotno listino  – s stopnjo nujnosti NUJNO in ZELO HITRO.

Pojem NAPOTNA LISTINA zajema tako E – NAPOTNICE kot DELOVNE NALOGE.

Ti roki ne veljajo za napotne listine za kontrolni pregled.

V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, PRENEHA VELJATI.

Pacienta z napotno listino, predloženo po izteku roka 5 oz. 14 dni, se ne uvrsti na čakalni seznam in se mu ne opravi zdravstvena storitev.

Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve.

Pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved termina, so:

 • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve
 • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
 • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Naslov:

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Vojkova cesta 74

1000 Ljubljana

Naročanje po telefonu: 01/ 58 00 536 

Čas telefonskega naročanja:

Ponedeljek od 8:00 do10:00 in od 11:00 do 13:00
Torek od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
Sreda od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
Četrtek od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
Petek od 8:00 od 10:00 in od 11:00 do 13:00
Delovni čas:
od 6.30 – 19.30 ponedeljek, torek, sreda in četrtek
od 6.30 – 14.30 petek

ali preko elektronske pošte na naslov:

ambulanta@zgnl.si

Čas e- naročanja:

Ponedeljek od 9:15 do 10:30 in od 14:00 do 18:00
Torek od 8:00 do 10:30 in od 16:00 do 18:00
Sreda od 8:00 do 10:30 in od 14:00 do 18:00
Četrtek od 8:00 do 11:00
Petek od 8:00 od 12:00
Delovni čas:
od 6.30 – 19.30 ponedeljek, torek, sreda in četrtek
od 6.30 – 14.30 petek

V času šolskih počitnic zdravstvena enota deluje po spremenjenem urniku.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v OE zdravstvene enote ZGN Ljubljana je Sabina Seme.

AKTUALNO V ZDRAVSTVENI ENOTI

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom – šola za starše

28. 3. 2023 in 29. 3. 2023 smo organizirali dvodnevni Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom - Šolo za starše. Dogodek se je odvijal v prostorih ZGN Ljubljana. Strokovnjaki iz različnih področij, ki so zaposleni na Zavodu in izven, so predstavili teme, ki so pomembne za starše otrok z izgubami sluha. V obliki seminarja smo ponudili teme in informacije, ki se tičejo psiholoških in razvojnih vidikov izgube sluha, pomembnosti komunikacije z otrokom ter čim bolj...

Zdravstvena dejavnost v ZGN Ljubljana

13.11.2020 V skladu z navodili Vlade RS, NIJZ-a in ustanovitelja Zavoda se zdravstvena dejavnost v našem Zavodu izvaja. Posamezne ambulante delujejo po spremenjenih urnikih in oblikah dela. Za vse informacije smo dosegljivi na el. naslovu: ambulanta@zgnl.si ali na telefonski številki 01/ 58 00 536. Glede postavitve ambulantnih terminov vas bomo obveščali po elektronski pošti ali telefonu. Vse naše uporabnike naprošamo, da upoštevajo naše protokole izvajanja zdravstvene dejavnosti. Lep pozdrav...

KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA

Izšel je nov ustvarjalni priročnik KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA, ki je namenjen spodbujanju govorno jezikovne-komunikacije otrok med 4. in 7. letom starosti. Avtorici, logopedinji Urša Dular Kolar in Branka Podboj, sta v priročniku zbrali številne ideje za igro in nasvete za spodbujanju govorno jezikovne-komunikacije, ki so se porajale tekom njunih dolgoletnih izkušenj iz logopedske prakse. Ob vajah se bodo otroci skupaj s klepetavim in radovednim žabcem Filipom podali v zabavni svet glasov in...

Otorinolaringološka ambulanta

Program dela: specialistični pregled pri zdravniku specialistu ORL, terapija, svetovanje, izvajanje avdiometrije, izvajanje timpanometrije, meritve vestibularnih funkcij, predpisovanje novega slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata, kontrola delovanja slušnega aparata. Izvajalci: Zdravnik specialist – otorinolaringolog: Črtomir Iglič, dr. med., spec. ORL Avdiometrija: Katarina Križan Marjan Brodar Urnik dela:  Ponedeljek: 13:00 - 19:30 Torek: 7:00 - 13:30 Sreda:  7:00 - 18:00...

Psihiatrična ambulanta za otroke in mladostnike

Program dela:  specialistični pregled, terapija, svetovanje, razgovor. Specialist – pedopsihiater Jerneja Maček, dr. med., spec. psihiatrije Urnik dela:  Ponedeljek – dopoldne Torek - popoldne Naročanje:  01 58 00 536 Sprejemna ambulanta e-pošta:  ambulanta@zgnl.si Za specialistični pregled pri pedopsihiatru je potrebna e - napotnica in zdravstvena kartica.

Specialno pedagoška dejavnost

Področje dela specialnega pedagoga zajema individualno in skupinsko specialnopedagoško obravnavo predšolskih in osnovnošolskih otrok ter svetovanje staršem. Specialni pedagog s pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbuja otrokov razvoj na področjih: razvoja samostojnosti fine motorike grafomotorike kognitivnih veščin branja, pisanja računanja socialnih veščin usmerjanja in vzdrževanja pozornosti Pristopi, metode in načela dela: specialno pedagoška načela za delo z otroki s posebnimi...

Psihološka dejavnost

S psihološkimi postopki se ocenjujejo veščine mišljenja, ki posamezniku omogočajo, da je varen, neodvisen, se odloča in se uči. Spremlja posameznikov čustveni razvoj, njegove socialne spretnosti in vedenje. Predlaga primerne načine za premagovanje težav na kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju. Program dela:  diagnostika svetovanje terapija razgovor Psihološka obravnava: Marjetka Petrič- Puklavec, klinični psiholog Maja Tisovec, psiholog Marjetka Mrak, psiholog Urnik dela:  Ambulante v...

Delovna – fizioterapevtska dejavnost

Cilj delovne terapije je razvoj funkcionalnih sposobnosti, ki so potrebne pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Opazujemo posameznikove telesne, duševne, emocionalne in socialne sposobnosti. Ocenjujemo: senzomotorične funkcije (reakcija na taktilne, proprioceptivne, vestibularne, vizualne in auditorne dražljaje, obseg gibljivosti, koordinacija, ravnotežje, tonus, vzdržljivost in mišična moč) kognitivne funkcije (spomin, pozornost, organizacija igre, reševanje problemov,...

Logopedska dejavnost

Individualna logopedska obravnava poteka po sodobnih metodah in tehnikah dela s pomočjo logopedskih priročnikov in računalniških programov. Veliko prednost dajemo preventivnemu delu za zgodnje odkrivanje motenj. Smo specializirana ustanova za pomoč osebam z jecljanjem. Posebnost tovrstnega dela je: obravnava poteka individualno, skupinsko in tudi na terenu – v vsakdanjih življenjskih situacijah. Urnik dela:  Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas med 7.00 in 19.30. ...

Surdopedagoška dejavnost

Individualna surdopedagoška obravnava poteka ambulantno v ZGN Ljubljana in dislocirani ambulanti na ORL kliniki SB Jesenice ter v ZD Kranj. Individualna surdopedagoška obravnava oz. rehabilitacija poteka za gluhe in naglušne otroke in mladostnike, ki so vključeni v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo v ZGN Ljubljana ter otroke, mladostnike in odrasle, ki prihajajo na ambulantno obravnavo v naš zavod. Pri delu z gluho in naglušno populacijo je poudarek na celostnem razvoju posameznika. Pristop...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost