Področje dela specialnega pedagoga zajema individualno in skupinsko specialnopedagoško obravnavo predšolskih in osnovnošolskih otrok ter svetovanje staršem.
Specialni pedagog s pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbuja otrokov razvoj na področjih:

 • razvoja samostojnosti
 • fine motorike
 • grafomotorike
 • kognitivnih veščin
 • branja, pisanja
 • računanja
 • socialnih veščin
 • usmerjanja in vzdrževanja pozornosti

Pristopi, metode in načela dela:

 • specialno pedagoška načela za delo z otroki s posebnimi potrebami
 • pristop Funkcionalnega učenja s principi Montessori pedagogike
 • pristop Floortime
 • načela Sistemsko-relacijske terapije pri delu z družinami z otroki s posebnimi potrebami

Individualna specialno-pedagoška obravnava: 

Sara Danilovska

Klavdija Skubin

Katja Šifrar

Ajda Petrič

Urnik dela: 

Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas od 7.00 do 19.30.

Naročanje: 

01 58 00 536 Sprejemna ambulanta

e-pošta: ambulanta@zgnl.si

Za individualno obravnavo pri specialnem pedagogu sta potrebna veljavni delovni nalog in zdravstvena kartica.
DELOVNI NALOG  zavarovana oseba dobi pri osebnem zdravniku.