+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA ZGNL

Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom osnove šole in srednje šole v ZGN Ljubljana nudi gluhim in naglušnim otrokom, dijakom posebnosti:

  • V razredih poučujejo predmetni učitelji z dopolnilno defektološko surdopedagoško izobrazbo ali defektologi surdopedagogi z dopolnilno izobrazbo posameznega predmeta.
  • V razredih je manjše število otrok (do 8)
  • Pri pouku se uporabljajo specialne tehnike in metode, prilagojene za gluhe oz. naglušne učence (poslušanje, odgledovanje, uporaba znakovnega jezika, socialne igre – učenje socialnih veščin.
  • Pomoč študentov prostovoljcev učencem, ki imajo težave pri učenju
  • Tečaji znakovnega jezika

Nekateri gluhi ali naglušni učenci se pripravljajo za integracijo v redne šole, drugi ostanejo v ZGN Ljubljana, ker zaradi težav in posebnosti, ki jih imajo, govora, jezika in razumevanja niso uspeli izboljšati v takšni meri, da bi lahko sledili programu redne šole.

Katere izobraževalne programe nudi ZGN Ljubljana učiteljem rednih osnovnih šol in vzgojiteljem rednih vrtcev?

  • Seminar za učitelje rednih osnovnih šol je razpisan v katalogu za izobraževanje učiteljev. To je 2-dnevni seminar, kjer učitelji dobijo celostni vpogled v problematiko gluhote, naglušnosti in posebnosti gluhih otrok s polževim vsadkom.
  • Seminar za vzgojiteljice rednih vrtcev, kjer dobijo celostni vpogled v problematiko gluhote in naglušnosti in otrok s PV.
  • 3-dnevni seminar za vzgojiteljice, ki bodo izvajale nerehabilitacijski program z gluhimi, naglušnimi otroki in otroki s polževim vsadkom v rednih vrtcih.
  • Seminar z govorno-jezikovno motnjo za vrtec in osnovno šolo – razvoj govora, praktično delo in hospitacije
  • Seminarji znakovnega jezika 1., 2. in 3. del.

Katere dodatne oblike dela s starši in otroki nudi ZGN Ljubljana?

Skupina staršev za medsebojno pomoč se srečuje enkrat mesečno in deluje po različnih principih: skupinska dinamika, realitetna terapija, socialne igre, družinska oz. relacijska terapija itd. Vodita jo socialna delavka in psiholog. Skupina je heterogena, saj v njej delujejo starši gluhih in naglušnih otrok, ki se šolajo v ZGNL, starši otrok iz integracije ter starši slišečih otrok z govorno motnjo. V skupino prihajata večinoma oba starša. Skupina je usmerjena terapevtsko, obravnavamo aktualne probleme sprejemanja drugačnosti, vzgoje, starševstva, partnerstva itd.

Popoldanska srečanja otrok/učencev s PV in njihovih staršev so namenjena vsem otrokom, ki obiskujejo redne programe in tistim, ki obiskujejo programe v ZGNL. Srečujejo se 3-krat letno v ZGNL. Srečanja imajo več ciljev: medsebojno druženje, izmenjava izkušenj, doživeti izkustvene delavnice, poslušanje in soustvarjanje tematskih predavanj. Starši imajo organiziran program,ki ga na vsakem srečanju evalvirajo in izrazijo svoje predloge, želje za nadaljna srečanja. Otroke/učence prevzamejo surdopedagogi, ki zanje načrtujejo zanimive dejavnosti, delavnice. Enkrat letno se pridruži še skupina mladostnkov s PV, ki se družijo in povezujejo z njim primerno tematiko.

Za otroke in učence s PV, ki so integrirani v redne vrtce/šole organiziramo v ZGNL tudi popoldanske glasbeno – govorne delavnice v dveh starostnih skupinah. Delavnice izvajajo surdopedagogi enkrat na 14 dni.

Kaj še izvaja ZGN Ljubljana?

ZGN Ljubljana izvaja ure dodatne strokovne pomoči za gluhe in naglušne otroke in dijake v rednih vrtcih/šolah.

Gluhi/naglušni otroci, učenci, dijaki, ki se izobražujejo v rednih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po večjem delu Slovenije, imajo dodeljene ure dodatne strokovne pomoči na podlagi odločbe usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Večino teh ur opravljajo mobilni učitelji (surdopedagogi – logopedi) iz ZGN Ljubljana.

AKTUALNO V ZDRAVSTVENI ENOTI

N A V O D I L A pacientom in spremljevalcem ob obisku Zdravstvene enote Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana v času sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa COVID-19

27.09.2021   – vstop v ustanovo je mogoč največ 5 minut pred uro obravnave, – vstop v ustanovo poteka preko vstopne točke, kjer boste povprašani o vašem zdravstvenem stanju, – ob vstopu v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela za vse odrasle in otroke starejše od 6 let, obvezno je razkuževanje rok, upoštevanje medosebne razdalje 1,5 m in upoštevanje ostalih higienskih standardov, – otroke lahko na...

Spoštovani,

27.09.2021 obveščamo vas, da zaradi sistemske napake operaterja v našem Zavodu trenutno ne delujejo telefonske povezave dohodnih in odhodnih klicev. Prosimo vas, da nas v tem tednu od 27.09.2021 - 01.10.2021 kontaktirate preko el. pošte: ambulanta@zgnl.si Hvala za razumevanje Vodstvo Zavoda  

Zdravstvena dejavnost v ZGN Ljubljana

13.11.2020 V skladu z navodili Vlade RS, NIJZ-a in ustanovitelja Zavoda se zdravstvena dejavnost v našem Zavodu izvaja. Posamezne ambulante delujejo po spremenjenih urnikih in oblikah dela. Za vse informacije smo dosegljivi na el. naslovu: ambulanta@zgnl.si ali na telefonski številki 01/ 58 00 536. Glede postavitve ambulantnih terminov vas bomo obveščali po elektronski pošti ali telefonu. Zdravstveni delavci in sodelavci zdravstvene dejavnosti ZGN Ljubljana morajo pri izvajanju vseh...

KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA

Izšel je nov ustvarjalni priročnik KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA, ki je namenjen spodbujanju govorno jezikovne-komunikacije otrok med 4. in 7. letom starosti. Avtorici, logopedinji Urša Dular Kolar in Branka Podboj, sta v priročniku zbrali številne ideje za igro in nasvete za spodbujanju govorno jezikovne-komunikacije, ki so se porajale tekom njunih dolgoletnih izkušenj iz logopedske prakse. Ob vajah se bodo otroci skupaj s klepetavim in radovednim žabcem Filipom podali v zabavni svet glasov in...

N A V O D I L A pacientom in spremljevalcem ob obisku Zdravstvene enote Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana v času sproščanja sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa COVID-19

18.12.2020 - vstop v ustanovo je mogoč največ 5 minut pred uro obravnave, - vstop v ustanovo poteka preko vstopne točke, kjer boste povprašani o vašem zdravstvenem stanju, prav tako vam bo izmerjena telesna temperatura, - ob vstopu v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela za vse odrasle in otroke, starejše od 6 let, - otroke lahko na obravnavo spremlja največ 1 zdrava oseba. Ostalim spremljevalcem vstop ni...

Zdravstvena dejavnost v ZGN Ljubljana

Vlada RS je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. To pomeni, da bomo v našem Zavodu od 18. 5. 2020 pričeli z izvajanjem zdravstvene dejavnosti. Dosegljivi smo na el. naslovu: ambulanta@zgnl.si ali na telefonski številki 01/ 58 00 536. Glede postavitve ambulantnih terminov vas bomo obveščali po elektronski pošti ali telefonu. Zdravstveni delavci in sodelavci zdravstvene dejavnosti...

ŠOLA ZA STARŠE

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom Namenjena je družinam, ki se šele srečujete z vprašanji in dilemami v zvezi z gluhoto ali naglušnostjo svojih otrok. Od 01.04.2020 – 02.04.2020 s pričetkom ob 8.30 uri. VLJUDNO VABLJENI!

Obvestilo

Spoštovani! Zdravstvena enota se je preselila v prenovljene prostore. Vhod v zdravstveno enoto je iz Dečkove ulice, nasproti Centra Janeza Levca. Smerokaz

Otorinolaringološka ambulanta

Program dela: specialistični pregled pri zdravniku specialistu ORL, terapija, svetovanje, izvajanje avdiometrije, izvajanje timpanometrije, meritve vestibularnih funkcij, predpisovanje novega slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata, kontrola delovanja slušnega aparata. Izvajalci: Zdravnik specialist – otorinolaringolog: Matjaž Krajnc, dr. med., spec. ORL Nikolaj M. Lanščak, dr. med., spec. ORL Aleš Matos, dr. med., spec. ORL Avdiometrija: Romana Merše Marjan Brodar Urnik dela: ...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost