Spoštovani uporabniki,

spodaj so navedene informativne čakalne dobe, ki pa se skozi leto spreminjajo. Posamezna čakalna doba je predvsem odvisna od kadrovske zasedenosti, vedno pa se potrudimo, da vas o našem sodelovanju obvestimo.

Informativne čakalne dobe na dan 01.05. 2023.

OE zdravstvena enota

Logopedske ambulante na ZGN Ljubljana prvi pregled – logoped

prvi pregled – jecljanje

15 – 24 mesecev

24 – 38 mesecev

nadaljnje obravnave 2 – 3 mesece
Ambulante za individualno slušno terapijo na ZGN Ljubljana prvi pregled in nadaljnje obravnave

3 do 6

mesecev

Specialnopedagoška ambulanta na ZGN Ljubljana prvi pregled 12 mesecev
Psihološka ambulanta na ZGN Ljubljana prvi pregled 18 mesecev
Klinično psihološka ambulanta na ZGN Ljubljana prvi pregled 18 mesecev
Delovna terapija in fizioterapija prvi pregled 12 mesecev
Specialistična pedopsihiatrična ambulanta prvi pregled 6 mesecev
Specialistična otorinolaringološka ambulanta prvi pregled 6 mesecev

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v OE zdravstvena enota ZGN Ljubljana je Sabina Seme.