+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ARHIV PRISPEVKOV

Delovna – fizioterapevtska dejavnost

Cilj delovne terapije je razvoj funkcionalnih sposobnosti, ki so potrebne pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Opazujemo posameznikove telesne, duševne, emocionalne in socialne sposobnosti.

Ocenjujemo:

 • senzomotorične funkcije (reakcija na taktilne, proprioceptivne, vestibularne, vizualne in auditorne dražljaje, obseg gibljivosti, koordinacija, ravnotežje, tonus, vzdržljivost in mišična moč)
 • kognitivne funkcije (spomin, pozornost, organizacija igre, reševanje problemov, planiranje aktivnosti, vedenje, slušna in prostorska percepcija, orientacija v prostoru, telesna shema)
 • socialno-emocionalne sposobnosti (odnosi z družino, vrstniki…)

Cilji fizioterapije:

 • rehabilitacija po poškodbah in boleznih, ki prizadenejo lokomotorni aparat
 • ohranitev, vzpostavitev normalne funkcije telesa
 • zmanjšanje bolečine, ki lahko ovira gibanje

Gibalna terapija:

 • terapevtske vaje za povečanje gibljivosti
 • terapevtske vaje za povečanje mišične moči
 • terapevtske vaje za izboljšanje ravnotežja
 • terapevtske vaje za izboljšanje koordinacije

Izvajalci:

Delovna terapija: Marijana Marković

Fizioterapija: Trenutno se ne izvaja.

Urnik dela: 

Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas od 7.00 do 19.30.

Naročanje: 

01 58 00 536 Sprejemna ambulanta

e-pošta: ambulanta@zgnl.si

Za pregled in obravnavo pri delovni terapevtki in fizioterapevtki sta potrebna veljavni delovni nalog in zdravstvena kartica.
DELOVNI NALOG zavarovana oseba dobi pri osebnem zdravniku.

Surdopedagoška dejavnost

Individualna surdopedagoška obravnava poteka ambulantno v ZGN Ljubljana in dislocirani ambulanti na ORL kliniki SB Jesenice ter v ZD Kranj.
Individualna surdopedagoška obravnava oz. rehabilitacija poteka za gluhe in naglušne otroke in mladostnike, ki so vključeni v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo v ZGN Ljubljana ter otroke, mladostnike in odrasle, ki prihajajo na ambulantno obravnavo v naš zavod. Pri delu z gluho in naglušno populacijo je poudarek na celostnem razvoju posameznika. Pristop je individualno načrtovan in zajema vrsto področij razvijanja govora in jezika, pa tudi drugih sposobnosti, ki so potrebne za dosego tega cilja. Pogosto uporabljamo posebne metode in tehnike, ki olajšajo in pospešijo razvoj slušnih in govornih sposobnosti. Nudimo tudi svetovanje staršem za delo doma ter jih izobražujemo na šoli za starše. V timu skupaj z ostalimi strokovnjaki Zavoda evalviramo uspešnost posameznega otroka/mladostnika v njegovem celostnem napredku.
Prisotnost staršev pri individualni obravnavi je nujno potrebna.

Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas med 7.00 in 19.30.

Naročanje:

01 58 00 536 Sprejemna ambulanta

e-pošta: ambulanta@zgnl.si

Za individualno obravnavo pri surdopedagogu sta potrebna veljavni delovni nalog in zdravstvena kartica.
DELOVNI NALOG zavarovana oseba dobi pri osebnem zdravniku.

Naročanje in delovni čas

Na specialistični ambulantni pregled se lahko naročite osebno, preko telefona ali elektronske pošte.

Za pregled pri logopedu, specialistu klinične logopedije, psihologu, delovnem terapevtu in specialnem pedagogu je potreben DELOVNI NALOG. Za specialistični otorinolaringološki pregled, pedopsihiatrični pregled in pregled pri specialistu klinične psihologije je potrebna E- NAPOTNICA.

Od 21. 1. 2018 velja nov Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših čakalnih dobah.

Nekatere novosti zakona:

Določeni so ROKI ZA PREDLOŽITEV NAPOTNE LISTINE IZVAJALCU, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti NUJNO: najpozneje naslednji dan,
 • s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 5 dneh po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 14 dneh po njeni izdaji.

Pojem NAPOTNA LISTINA zajema tako E – NAPOTNICE kot DELOVNE NALOGE.

Ti roki ne veljajo za napotne listine za kontrolni pregled.

V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, PRENEHA VELJATI.

Pacienta z napotno listino, predloženo po izteku roka 5 oz. 14 dni, se ne uvrsti na čakalni seznam in se mu ne opravi zdravstvena storitev.

Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve.

Pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved termina, so:

 • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve
 • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
 • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Naslov:

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Vojkova cesta 74

1000 Ljubljana

Naročanje po telefonu: 01/ 58 00 536 

ali preko elektronske pošte na naslov:

ambulanta@zgnl.si

Čas naročanja:

Ponedeljek od 8:00 do 11:00 in od 16:00 do 18:00
Torek od 8:00 do 11:00
Sreda od 8:00 do 11:00 in od 16:00 do 18:00
Četrtek od 8:00 do 11:00 in od 16:00 do 18:00
Petek od 8:00 od 12:00
Delovni čas:
od 6.30 – 19.30 ponedeljek, torek, sreda in četrtek
od 6.30 – 14.30 petek

V času šolskih počitnic zdravstvena enota deluje po spremenjenem urniku.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v OE zdravstvene enote ZGN Ljubljana je Sabina Seme.

Čakalne dobe

Spoštovani uporabniki,

spodaj so navedene informativne čakalne dobe, ki pa se skozi leto spreminjajo. Posamezna čakalna doba je predvsem odvisna od kadrovske zasedenosti, vedno pa se potrudimo, da vas o našem sodelovanju obvestimo.

Informativne čakalne dobe na dan 01. 07. 2019.

OE zdravstvena enota

Logopedske ambulante na ZGN Ljubljana prvi pregled 12 mesecev
nadaljnje obravnave 2 – 3 mesece
Ambulante za individualno slušno terapijo na ZGN Ljubljana prvi pregled in nadaljnje obravnave

3 do 6

mesecev

Specialnopedagoška ambulanta na ZGN Ljubljana prvi pregled 12 mesecev
Psihološka ambulanta na ZGN Ljubljana prvi pregled 12 mesecev
Klinično psihološka ambulanta na ZGN Ljubljana prvi pregled 18 mesecev
Delovna terapija prvi pregled 24 mesecev
Specialistična pedopsihiatrična ambulanta prvi pregled 6 mesecev
Specialistična otorinolaringološka ambulanta prvi pregled 6 mesecev

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v OE zdravstvena enota ZGN Ljubljana je Sabina Seme.

 

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

V okviru postopkov za usmerjanje otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami v Organizacijski enoti Zdravstvene dejavnosti Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana NE opravljamo ambulantnih pregledov različnih strokovnih profilov (psiholog, logoped, specialni rehabilitacijski pedagog) za dopolnitev dokumentacije (poročila), ki jih skupaj z ostalo dokumentacijo starši posredujete Komisiji za usmerjanje otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami na Zavod RS za šolstvo.

Vodja zdravstvene enote: Sabina SEME

E-mail naslov: sabina.seme@zgnl.si

Tel. št.: +386 (1) 5800 539

Stran 2 od 3123

AKTUALNO V ZDRAVSTVENI ENOTI

Obvestilo

Spoštovani! Zdravstvena enota se je preselila v prenovljene prostore. Vhod v zdravstveno enoto je iz Dečkove ulice, nasproti Centra Janeza Levca.  
Več ...

Otorinolaringološka ambulanta

Program dela: specialistični pregled pri zdravniku specialistu ORL, terapija, svetovanje, izvajanje avdiometrije, izvajanje timpanometrije, meritve vestibularnih funkcij, predpisovanje novega slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata, kontrola delovanja slušnega aparata. Izvajalci: Zdravnik specialist – otorinolaringolog: Matjaž Krajnc, dr. med., spec. ORL Nikolaj M. Lanščak, dr. med., spec. ORL Aleš Matos, dr. med., spec. ORL Avdiometrija: Romana Merše Marjan Brodar Urnik dela: ...
Več ...

Psihiatrična ambulanta za otroke in mladostnike

Program dela:  specialistični pregled, terapija, svetovanje, razgovor. Specialist – pedopsihiater Jerneja Maček, dr. med., spec. psihiatrije Urnik dela:  Ponedeljek – popoldne, torek popoldan dvakrat mesečno Naročanje:  01 58 00 536 Sprejemna ambulanta e-pošta:  ambulanta@zgnl.si Za specialistični pregled pri pedopsihiatru je potrebna e - napotnica in zdravstvena...
Več ...

Specialno pedagoška dejavnost

Področje dela specialnega pedagoga zajema individualno in skupinsko specialnopedagoško obravnavo predšolskih in osnovnošolskih otrok ter svetovanje staršem. Specialni pedagog s pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbuja otrokov razvoj na področjih: razvoja samostojnosti fine motorike grafomotorike kognitivnih veščin branja, pisanja računanja socialnih veščin usmerjanja in vzdrževanja pozornosti Pristopi, metode in načela dela: specialno pedagoška načela za delo z otroki s posebnimi...
Več ...

Psihološka dejavnost

S psihološkimi postopki se ocenjujejo veščine mišljenja, ki posamezniku omogočajo, da je varen, neodvisen, se odloča in se uči. Spremlja posameznikov čustveni razvoj, njegove socialne spretnosti in vedenje. Predlaga primerne načine za premagovanje težav na kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju. Program dela:  diagnostika svetovanje terapija razgovor Psihološka obravnava: Marjetka Petrič- Puklavec, klinična psihologinja Dušan Kuhar, psiholog Maja Tisovec, psiholog Urnik dela:  Ambulante...
Več ...

Delovna – fizioterapevtska dejavnost

Cilj delovne terapije je razvoj funkcionalnih sposobnosti, ki so potrebne pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Opazujemo posameznikove telesne, duševne, emocionalne in socialne sposobnosti. Ocenjujemo: senzomotorične funkcije (reakcija na taktilne, proprioceptivne, vestibularne, vizualne in auditorne dražljaje, obseg gibljivosti, koordinacija, ravnotežje, tonus, vzdržljivost in mišična moč) kognitivne funkcije (spomin, pozornost, organizacija igre, reševanje problemov,...
Več ...

Logopedska dejavnost

Individualna logopedska obravnava poteka po sodobnih metodah in tehnikah dela s pomočjo logopedskih priročnikov in računalniških programov. Veliko prednost dajemo preventivnemu delu za zgodnje odkrivanje motenj. Smo specializirana ustanova za pomoč osebam z jecljanjem. Posebnost tovrstnega dela je: obravnava poteka individualno, skupinsko in tudi na terenu – v vsakdanjih življenjskih situacijah. Urnik dela:  Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas med 7.00 in 19.30. ...
Več ...

Surdopedagoška dejavnost

Individualna surdopedagoška obravnava poteka ambulantno v ZGN Ljubljana in dislocirani ambulanti na ORL kliniki SB Jesenice ter v ZD Kranj. Individualna surdopedagoška obravnava oz. rehabilitacija poteka za gluhe in naglušne otroke in mladostnike, ki so vključeni v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo v ZGN Ljubljana ter otroke, mladostnike in odrasle, ki prihajajo na ambulantno obravnavo v naš zavod. Pri delu z gluho in naglušno populacijo je poudarek na celostnem razvoju posameznika. Pristop...
Več ...

Naročanje in delovni čas

Na specialistični ambulantni pregled se lahko naročite osebno, preko telefona ali elektronske pošte. Za pregled pri logopedu, specialistu klinične logopedije, psihologu, delovnem terapevtu in specialnem pedagogu je potreben DELOVNI NALOG. Za specialistični otorinolaringološki pregled, pedopsihiatrični pregled in pregled pri specialistu klinične psihologije je potrebna E- NAPOTNICA. Od 21. 1. 2018 velja nov Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov...
Več ...

Čakalne dobe

Spoštovani uporabniki, spodaj so navedene informativne čakalne dobe, ki pa se skozi leto spreminjajo. Posamezna čakalna doba je predvsem odvisna od kadrovske zasedenosti, vedno pa se potrudimo, da vas o našem sodelovanju obvestimo. Informativne čakalne dobe na dan 01. 07. 2019. OE zdravstvena enota Logopedske ambulante na ZGN Ljubljana prvi pregled 12 mesecev nadaljnje obravnave 2 - 3 mesece Ambulante za individualno slušno terapijo na ZGN Ljubljana prvi pregled in nadaljnje obravnave 3 do 6...
Več ...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava